Hakkımızda

Konya Gümrükleme sektöründe, Birmak gümrük müşavirliği olarak gümrükleme hakkında yılların vermiş olduğu tecrübe ve güvenle bu alanda sorumluluklarımızın farkında olarak, düşünerek, uygulayarak ve bütün takım arkadaşları ile de istişare yaparak hata oranını en aza indirgemek adına en iyi şekilde sizi temsil ediyoruz ve hizmetimizi veriyoruz. Siz müşterilerimizin zamanınızın ne kadar değerli olduğunun bilincini her an yaşayarak dış ticaret işlemlerinizi, gümrüklemesini, takip işlemlerini sorunsuz ve zamanında yetişmesini sağlayarak minimum zamanda maksimum fayda ile siz değerli danışanlarımıza birmak gümrük müşavirliği olarak sunmaktayız. Birmak gümrük müşavirliği olarak;deneyimli,güvenilir,insan odaklı,değişen mevzuatları takip eden ,güncel,değişime uyum sağlayan,geliştiren,eğiten kadromuzla işimizin en iyisini yapıyoruz.bunun için, beraber çalışmak için her zaman buradayız.

MEVZUAT ONLINE
 • Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/03/2017 Tarihli ve 2017/4 Sayılı Kararı (07.04.2017 T. 30031 R.G.)
 • Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik (07.04.2017 T. 30031 R.G.)
 • 07.04.2017 T. 30031 S. Resmî Gazete İçeriği
 • TASARRUFLU YAZI (05.04.2017/2398247)
 • 2017/9977 Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (06.04.2017 T. 30030 R.G.)
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1) (06.04.2017 T. 30030 R.G.)
 • Piyasaya Arz Edilen Gübrelerin İzlenmesine Yönelik Tebliğ (No: 2017/17) (06.04.2017 T. 30030 R.G.)
 • TASARRUFLU YAZI (04.04.2017/23923088)
 • DÜZELTME: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5) ile İlgili
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/4) (05.04.2017 T. 30029 R.G.)
 • TASARRUFLU YAZI (03.04.2017/23879295)
 • TASARRUFLU YAZI (31.03.2017)
 • TASARRUFLU YAZI (PETKİM VERİLERİ) (03.04.2017)
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/5) (04.04.2017 T. 30028 R.G.)
 • TASARRUFLU YAZI (PETKİM VERİLERİ) (27.03.2017)
 • Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile İlgili Uyumlaştırılmış Standartlara Dair Tebliğ (01.04.2017 T. 30025 R.G.)
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/6) (01.04.2017 T. 30025 R.G.)
 • TASARRUFLU YAZI ((15.03.2017/23228282)
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.03.2017 T. 30024 R.G.)
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/7) (31.03.2017 T. 30024 R.G.)
 • Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge
 • GENELGE (2017/TMKTDGM-03/DENETİM)
 • Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.03.2017 T. 30021 R.G.)
 • Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.03.2017 T. 30021 R.G.)
 • Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2017/16) (26.03.2017 T. 30019 R.G.)
 • TASARRUFLU YAZI (20.03.2017/23429537)
 • TASARRUFLU YAZI (20.03.2017/23503507)
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/9) (24.03.2017 T. 30017 R.G.)
 • GENELGE (2017/8)
 • 2017/9956 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (23.03.2017 T. 30016 R.G.)
 • 2017/9962 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar (23.03.2017 T. 30016 R.G.)
 • 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2017 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi) (23.03.2017 T. 30016 R.G.)
 • TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN 2016/16 SAYILI PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARINA AİT UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE
 • TASARRUFLU YAZI (15.03.2017/23121047)
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/8) (21.03.2017 T. 30014 R.G.)
 • Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25) (21.03.2017 T. 30014 R.G.)
 • Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelik (21.03.2017 T. 30014 R.G.)
 • 2017 YILI İZAHNAMESİ GÜNCELLENDİ
 • GENELGE (2017/7)
 • 2/5/2003 Tarihli ve 2003/5567 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan “Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Karar”ın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (2017/9898) (18.03.2017 T. 30011 R.G.)
 • Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/3) (16.03.2017 T. 30009 R.G.)
 • TASARRUFLU YAZI (06.03.2017/23151606)
 • GENELGE (2017/2) (TARIM)
 • GENELGE (2017/1) (TARIM)
 • Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğin (İhracat: 2010/6) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/1) (14.03.2017 T. 30007 R.G.)
 • Ülke Masalarının Görev ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğin (İhracat: 2012/7) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/2) (14.03.2017 T. 30007 R.G.)
 • Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği (14.03.2017 T. 30007 R.G.)
 • 2017/9781 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (11.03.2017 T. 30004 R.G.)
 • Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (11.03.2017 T. 30004 R.G.)
 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 4)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) (11.03.2017 T. 30004 R.G.)
 • 2017/9954 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Arpa İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (10.03.2017 T. 30003 R.G.)
 • Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (10.03.2017 T. 30003 R.G.)
 • TASARRUFLU YAZI (06.03.2017/2317236)
 • GENELGE (R.K.G.M.) (2017/3)
 • GENELGE (2017/6)
 • TASARRUFLU YAZI (01.03.2017/23056785)
 • Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.03.2017 T. 30001 R.G.)
 • 2017/9780 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (08.03.2017 T. 30001 R.G.)
 • 2017/9955 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (08.03.2017 T. 30001 R.G.)
 • 6824 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (08.03.2017 T. 30001 R.G.)
 • TASARRUFLU YAZI (27.02.2017/22945172)
HİZMET VERDİĞİMİZ DİĞER İLLER
Copyright © 1986 - 2017 | Birmak Gümrük Müşavirliği