HİZMETLERİMİZ

 Gümrük İşlemleri  

 Dış Ticaret İşlemleri

 Danışmanlık Hizmetleri

 Serbest Dolaşım Giriş

BAŞLICA DİĞER HİZMETLERİMİZ

 • Serbet Dolaşıma Giriş Rejimi Uygulamaları
 • İhracat Rejimi Uygulamaları
 • Transit Rejimi Uygulamaları
 • Gümrük Antrepo Rejimi Uygulamaları
 • Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları
 • Geçici İthalat Rejimi Uygulamaları
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Tesbiti
 • Dahilde Rejime İşleme Uygulamaları
 • Hariçti İşleme Rejimi Uygulamaları
 • ATA Karnesi İşlemleri
 • Devir İşlemleri
 • Kontrol Belgesi İşlemleri
 • Serbest Bölge Uygulamaları
 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
 • Bağlayıcı Tarife İşlemleri
 • Garanti Belgesi ve Muafiyet İşlemleri
 • İl Tarım ve Zirai Karantina İşlem Takibi
 • TSE Posta Kargo İşlemleri
 • Muafiyet İstisna Uygulamaları
 • Fuar ve Sergi Uygulamaları
 • Kota ve Gözetim Uygulamaları

 

Copyright © 1986 - 2017 | Birmak Gümrük Müşavirliği