HABERLER

HABER -1

06.05.2017 T. 30058 S. Resmî Gazete İçeriği

  • 6 Mayıs 2017 Tarihli ve 30058 Sayılı Resmî Gazete İçeriği

HABER -2

Gümrük Müdürlüğüne Sunulması Zorunlu Evraklar

  • İmza Sirküleri ( Noter Onaylı )
  • Faaliyet Belgesi ( Aslı )
  • Ticari Sicil Gazetesi ( Aslı )
  • Kimlik Fotokopileri ( Noter Onaylı )
  • V.D Mükellefiyet ( Aslı )
  • Vergi Levhası ( Aslı )
  • Vekaletname ( Noter Onaylı )

HABER -3

2017/10111 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (03.05.2017 T. 30055 R.G.)

  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

Copyright © 1986 - 2017 | Birmak Gümrük Müşavirliği