Zorunlu evrak lİstesİ

Gümrük Müdürlüğüne Sunulması Zorunlu Evraklar

 İmza Sirküleri ( Noter Onaylı )

 Faaliyet Belgesi ( Aslı )

 Ticari Sicil Gazetesi ( Aslı )

 Kimlik Fotokopileri ( Noter Onaylı )

 V.D Mükellefiyet ( Aslı )

 Vergi Levhası ( Aslı )

 Vekaletname ( Noter Onaylı )

Copyright © 1986 - 2017 | Birmak Gümrük Müşavirliği